De ambulant begeleider denkt mee

Een nieuwkomerleerling (14 jaar) is na haar ISK-traject in het schooljaar 2019-2020 begonnen op kleine, reguliere VO-school regio Arnhem. De school heeft weinig ervaring met nieuwkomersleerlingen. Vanaf de start in 2 VMBOK is het verzuim hoog, de aansluiting met klasgenoten matig en de taalachterstand lijkt groot.

De school maakt zich veel zorgen. De zorgcoördinator, leerlingbegeleider en mentor op school gaan direct aan de slag. Ouders worden uitgenodigd en extra taalondersteuning wordt ingezet.  
Toch blijven de gewenster resultaten achter. Een mogelijke afstroming naar 2vmboB is een reële afweging. 

De school zoekt contact met de ambulant begeleider die nieuwkomersleerlingen volgt in de eerste twee jaar na uitstroom. Op de vraag naar deskundigheid in begeleiding, ondersteuning en inzicht in passende taalondersteuning zoeken we gezamenlijk een antwoord. 
We blikken terug op de eerste periode, de actieve rol van school en het uitblijven van het leerrendement. Heeft de leerling mogelijk meer tijd nodig om te landen? Zijn de signalen juist opgevangen en juist geïnterpreteerd? 

Samen een stapje terug met extra aandacht voor een veilige leeromgeving, persoonlijk contact met mentor en medeleerlingen, gaf ruimte om positiever naar de situatie te kunnen kijken. 
Daardoor ontstond extra aandacht voor de rol van de extra taalondersteuning en het aanbod.
Is er sprake van regulier- of apart nt2-lesmateriaal en zo ja, wat? Hoe wordt het aangeboden? Binnen of buiten het klaslokaal?  
In deze situatie bleek het wenselijk om de leerling zich zoveel mogelijk onderdeel van de klas te laten voelen. Het uitgangspunt werd de begeleiding te organiseren in de klas, in samenwerking met klasgenoten.  

Na dit overleg hebben we nog regelmatig contact gehad. De zorgen waren niet zomaar voorbij, het verzuim bleef te hoog maar ze ging zich wel steeds meer openstellen en het leerproces kwam langzaam op gang. Afstromen naar 2vmboB was niet meer aan de orde. 

Deel deze pagina

Er is nog veel meer

Lees al onze verhalen

Onderwijs in Nederland

Het Nederlandse onderwijssysteem wijkt af van de bekende systemen in het land van herkomst. Nieuwkomers die instromen op een VO-school zijn gemiddeld twee jaar in

Lees verder

Hoe kunnen we je helpen?

Stel hieronder je vraag en dan reageren we zo snel mogelijk.