Wet inburgering (WI 2021) met oproep aan VO-school

Je leest op deze pagina meer over de nieuwe Wet inburgering 2021 (WI 2021) en relevante informatie om bespreekbaar te kunnen maken op school. Deze informatie bied je de gelegenheid de nieuwkomersleerling passend te ondersteunen tijdens zijn of haar schoolloopbaan. Het ministerie van SZW roept op na te gaan voor welke leerling de nieuwe wet van toepassing is en met leerling en gemeenten hierover in gesprek te gaan.

Dit artikel is geplaatst in januari 2022.
De wet is nog nieuw en gemeentes zijn nog volop bezig met de organisatie en inhoud. 
Heb je na het lezen van onderstaande informatie en contact met gemeentes nog vragen? 
Tot 1 maart 2022 is er een speciaal e-mailadres beschikbaar van het ministerie van SZW.
ISKinburgering@minszw.nl

In het kort: 18 jaar, nieuwkomer, inburgeringsplichtig en dan? 
Een inburgeringsplichtige leerling die 18 is of gaat worden in het schooljaar 2021-2022, krijgt automatisch een brief van DUO thuisgestuurd. Het betreft nieuwkomersleerlingen die vanaf 1 januari 2022 18 jaar worden. Het betreft alleen leerlingen die status hebben. Leerlingen met de Nederlandse nationaliteit, of leerlingen die nog in procedure zitten, vallen niet onder de inburgeringsplicht.

In de brief die ze ontvangen staat een uitnodiging voor de brede intake voor inburgering.
Dit is een individueel en verplichte activiteit voor iedere inburgeringsplichtige. 
Iedere gemeente organiseert deze brede intake zelf en informeert hierover alleen de 18-jarige.
Tijdens de brede intake maakt de gemeente samen met de 18-jarige een PIP (plan inburgering participatie). 
In de PiP legt de gemeente de beoogde inburgeringsroute vast. In principe kan er gekozen worden tussen de B1-route, de Z-route en de Onderwijsroute.
De gemeente kijkt hierbij vanuit het belang van de jongere. De inburgeringsroute is echter mede afhankelijk van het inburgeringsaanbod dat de gemeente heeft ingekocht, de leerbaarheid van de jongere en in welke fase van de opleiding de jongere is. Jongeren waarvan wordt verwacht dat zij noch taalniveau B1, noch taalniveau A2 kunnen halen, worden geplaatst in een Z-route.

Wat betekent de wet voor de leerlingen van jouw school?
In het verleden werden leerlingen die op een ISK-opleiding, praktijkschool of vmbo BB of KB-opleiding zaten, vrijgesteld van de inburgeringsplicht tot het moment dat ze opleiding hadden afgerond. Per 1 januari 2022 krijgen deze leerlingen geen vrijstelling meer.

Een nieuwkomersleerling krijgt dus niet langer automatisch uitstel van inburgering. Dit kan consequenties hebben voor de schoolloopbaan van de leerling. De inburgering moet in principe binnen drie jaar zijn afgerond.

Tijdelijke vrijstellingen staan toegelicht in een stroomdiagram. Zie onderaan de link naar handreiking schoolgaande jongeren en inburgering vanaf 2022 op pagina 6.

Leerlingen met status die een Nederlands diploma op VMBO GL, TL, HAVO, VWO, MBO 2, 3 of 4 HBO of WO behalen, hoeven door het gestelde taalniveau B1/2F geen inburgeringstraject te doorlopen.

De rol van de gemeente
De inburgering verloopt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De wet is nieuw en gemeentes zijn nog volop bezig met de organisatie en inhoud. Daarom is het van belang dat scholen betrokken zijn en kennis nemen van de wet om zo het loopbaanperspectief van de jongere, in samenwerking met de gemeente, in beeld te brengen. Dit is altijd maatwerk. M.a.w. voor de ene jongere is het wenselijk dat eerst de opleiding wordt afgerond, terwijl het voor een andere jongere juist passender is om bijvoorbeeld direct in de Z-route te starten. 

Wat moet ik als school nu doen?
In principe is de leerling zelf verantwoordelijk. Maar, de ervaring leert dat de nodige begeleiding wenselijk is.
Inventariseer daarom halfjaarlijks om welke leerlingen het gaat binnen jouw school. NB: Voor veel BB- en KB-leerlingen zal niet dit spelen, i.v.m. hun vaak nog jonge leeftijd. 

Ga tijdig met de leerling in gesprek. Op deze manier kan de school de leerling optimaal ondersteunen bij het maken van passende afwegingen over zijn/haar verdere loopbaan.

Links met belangrijkste informatie
Onderstaande links bieden achtergrondinformatie. Het helpt jou als professional om kennis op te doen en het gesprek met de leerling te kunnen voeren. Met name de handreiking van de VO-raad geeft antwoord op veelvoorkomende, praktische vragen.

Wie is inburgeringsplichtig bij 18 jaar?
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/immigratie-naar-nederland/vraag-en-antwoord/moet-ik-als-nieuwkomer-inburgeren

Algemene informatie nieuwe wet en gevolgen voor leerlingen
https://www.vo-raad.nl/nieuws/gevolgen-van-nieuwe-wet-inburgering-voor-leerlingen

Handreiking + FAQ schoolgaande jongeren
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/346/original/Handreiking_schoolgaande_jongeren_inburgering.pdf?1639494972

Informatie leerroutes voortkomend uit de nieuwe wet
https://www.divosa.nl/handreiking-leerroutes#inleiding

Nieuwsbericht december 2021 van LOWAN – landelijk instituut ondersteuning onderwijs nieuwkomers
https://www.lowan.nl/vo/nieuws/nieuwe-wet-inburgering-en-isk

Ga tijdig met de leerling en gemeente in gesprek. Op deze manier kan de school de leerling optimaal ondersteunen.

Hoe kunnen we je helpen?

Stel hieronder je vraag en dan reageren we zo snel mogelijk.