Studie over de Chinese leerlingen op de ISK

De ISK is het startpunt in de schoolcarrière van veel jonge nieuwkomers (12-18 jaar) in Nederland. Ook Chinese leerlingen die nieuw zijn in Nederland, starten vaak op een ISK. Bij de start op de ISK scoren deze leerlingen vaak bovengemiddeld bij de intaketests. De inschatting van hun niveau is hoog, en daarmee ook de verwachtingen van de leerling, de ouders en de docent. De lespraktijk is echter weerbarstiger: het tempo waarmee de Chinese leerling op de ISK de Nederlandse taal leert, blijkt vaak laag te liggen. Zij lijken meer moeite te hebben met taalbegrip en- productie dan hun klasgenoten. Hierdoor stromen ze aan het einde van de ISK-periode lager uit, dan zij in potentie aankunnen.  

Het Expertisecentrum heeft dit schooljaar een studie gedaan naar de achtergrond van deze problematiek. We delen graag de inzichten, aandachtspunten en aanbevelingen met je die zijn voortgekomen uit het onderzoek. Bekijk en download de handreiking voor jouw dagelijkse lespraktijk. 

De inschatting van het niveau van een Chinese nieuwkomersleerling is hoog, en daarmee ook de verwachtingen van de leerling, de ouders en de docent.

Hoe kunnen we je helpen?

Stel hieronder je vraag en dan reageren we zo snel mogelijk.