Onderwijs in Nederland

Het Nederlandse onderwijssysteem wijkt af van de bekende systemen in het land van herkomst.

Nieuwkomers die instromen op een VO-school zijn gemiddeld twee jaar in Nederland. Hetzelfde geldt vaak voor ouders/verzorgers. Zij hebben veel vragen over het Nederlandse onderwijssysteem. 
 
Het gesprekpapier ondersteunt op een visuele manier de uitleg over onderwijs in Nederland. Het gesprekspapier is ook in gebruik op ISK. Het document kan in het VO specifiek worden gebruikt voor een toelichting op het systeem.
 
Begin het gesprek met benoemen waar een leerling nu is. Dit geeft overzicht en houvast. Het onderwijssysteem wijkt vaak af van het land van herkomst. Een aanbod om op een ander moment nog een keer naar het gesprekspapier te kijken, geeft de ouder/verzorger nog meer tijd om het systeem te begrijpen.  

Hoe kunnen we je helpen?

Stel hieronder je vraag en dan reageren we zo snel mogelijk.