Het aanbod

Het Expertisecentrum stelt zich ten doel dat iedere nieuwkomersleerling zich naar capaciteit, kwaliteit en droom kan ontwikkelen tot volwaardig lid van de Nederlandse samenleving. Wij adviseren, verbinden en denken mee. Zoals in het verhaal van Produs.

Een docent, mentor of ondersteuningscoördinator kan de eerste twee jaar na uitstroom van ISK rekenen op één paar extra ogen. Dit zijn de ogen van de ambulant begeleider met kennis en expertise van de doelgroep.

Loopt een leerling in het regulier onderwijs vast, springt de leerling er op een unieke manier uit en vraagt dat om een specifieke ondersteuningsbehoefte? Dan kijken we samen met de docent, mentor of ondersteuningscoördinator welke ondersteuning of begeleiding kan worden ingezet.

We bieden deze ondersteuning dus op casusniveau. Het gaat in alle gevallen om leerlingen die eerder op de ISK hebben gezeten en die we kennen. Omdat we de leerlingen goed kennen, kunnen we meedenken over de belemmerende en stimulerende factoren. Ook kan er nog aanvullende informatie worden opgehaald bij de vroegere mentor van de ISK. 

Wanneer er binnen jouw team vragen zijn over de begeleiding aan nieuwkomersleerlingen, kunnen we op verschillende manieren samen maatwerk mogelijk maken.

Wil je meer weten over contextrijk onderwijs? Een veilige landing? Cultuur sensitief begeleiden? Dan ben je bij ons op het juiste adres. We trainen bij voorkeur buiten het klaslokaal zodat we ook van elkaars inzichten kunnen leren. Het klaslokaal is ons niet vreemd, dus ook daar denken en kijken we graag mee. Maar er zijn meer mogelijkheden, juist omdat we gebruik maken van ons netwerk. Stel je vraag en we kijken samen naar maatwerk.

Hoe meet je het niveau van een leerling? Zit een leerling op zijn plek? Hoe integreren we contextrijk onderwijs in ons taalbeleidsplan? Heb je een vraag waarbij we onze expertise kunnen inzetten, dan voorzien we je graag van advies.

Het ondersteunen en organiseren van de begeleiding aan nieuwkomersleerlingen doet een beroep op veel betrokkenen. Voor expertise die niet binnen de organisatie aanwezig is, denken we graag mee. We zijn tevens graag jouw gesprekspartner wanneer er beleidsmatige afwegingen gemaakt worden.

Als expertisecentrum leren we zelf ook graag. Wanneer leerlingen (dreigen) vast te lopen, onderzoeken we hoe dat kan. We gaan op zoek naar passende oplossingen én maken hier een handreiking van waar iedereen van kan leren.

Een wisselende samenstelling van migratiestromen vraagt ons actueel te blijven. Daarnaast luisteren we ook naar de signalen uit het werkveld waar professionals tegenaan lopen. Deze combinatie zorgt voor een mix van interessante thema’s waarvoor wij de literatuur er nog eens op na slaan. De opbrengst vertalen we naar een laagdrempelige handreiking.

Ken je dat? Je bent op zoek naar een oplossing voor een probleem. Je onderzoekt en bedenkt een passend antwoord en dan blijkt iemand anders allang dezelfde route te hebben belopen. We geloven in het kracht van het netwerk en brengen je graag in contact met onze partners.

Niets is zo tijdrovend als het wiel opnieuw uitvinden. We proberen vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten. Is jouw aanbod nog niet breed genoeg zichtbaar? Informeer ons over jouw kennis of expertise ten gunste van de nieuwkomersleerling in de regio Arnhem.

Laten we samenwerken!

Geen vraag is ons te gek. Sterker nog, door vragen te stellen komen we samen verder.

Hoe kunnen we je helpen?

Stel hieronder je vraag en dan reageren we zo snel mogelijk.